אלטעזאכן חסך עד כה:

113  טון אשפה  

אנו באלטעזאכן מאמינים כי נתינה היא קבלה
וקבלה היא התחדשות,אך התחדשות דרך מיחזור
ולא דרך צריכה היא עדיפה וחיונית שבעתיים,
גם לנו כפרטים וגם לכדור בו אנו חיים.
אז קדימה, תנו וקחו רק אל תבזבזו.

התפרסמו לאחרונה: